Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Gebiedsvisie Hero-terrein

Breda is een stad met een gezellig en groen karakter waar mensen graag willen wonen, leren en ondernemen. Maar deze populariteit heeft ook een nadeel: de woningmarkt is oververhit en mensen verlaten noodgedwongen de stad, waardoor de aanhoudende vergrijzing nog meer zichtbaar wordt. 
 
Om het woningtekort op te vangen heeft het Bredase college van Burgemeester en Wethouders in 2018 in het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ afgesproken 6.000 woningen in vier jaar tijd te bouwen dan wel in harde planning te hebben. Verdeeld over 1.200 sociale huurwoningen, 1.800 woningen voor mensen met een middeninkomen en de rest voor de vrije markt. Het gemeentelijke programma ‘Versneld Bouwen’ vormt één van de tien punten van het plan om meer woningen te realiseren voor elke portemonnee. 
 
Inmiddels zijn er vanuit dat programma een zevental projecten in de zogenaamde ‘100 dagen aanpak’ opgepakt. Allemaal projecten van enige omvang, die een wezenlijke aanvulling kunnen vormen voor de Bredase woningvoorraad. Tijdens deze 100 dagen wordt door ontwikkelaars in samenspraak met de gemeente onderzocht of de ontwikkeling van een specifieke locatie levensvatbaar mag worden geacht, en welke voorwaarden daar dan voor moeten gelden.
 
De vroegere Hero-locatie, nu braakliggend, is een van die onderzochte plekken. Na een positieve conclusie uit de 100-dagen studie, is ontwikkelaar en grondeigenaar AM samen met de gemeente een vervolgstudie gestart naar de haalbaarheid van een nieuwe woonbuurt op deze plek. De locatie van Hero biedt alle kansen om zo’n aantrekkelijke woonomgeving te worden, passend bij de ruimtelijke ambitie van de gemeente Breda. 
 
Het beoogde plan is om een nieuw stukje stad te maken met een grote verscheidenheid aan woningen en appartementen, een huisartsenpraktijk en een horecavoorziening op de plaats van de Toerist. Daarmee dragen we bij aan het verder versterken van Breda als aantrekkelijke, inclusieve stad. Door de wijk autoluw te maken, in te zetten op energieneutraal wonen en door het gebied sterk te vergroenen, sluiten we aan bij de ambities van Breda als Stad in het Park. De identiteit van de nieuwe buurt is dan ook het beste te omschrijven als woonlandschap: een groene stedelijke woonomgeving met een eigen karakter.
 
Het plan, zoals dat is ingediend bij de gemeente, wordt ingepakt in een groene rand om zo afstand te creëren tot de omliggende infrastructuur en industriehallen. De rand biedt de mogelijkheid tot parkeren, maar biedt ook de mogelijkheid om te sporten of een rondje te lopen. De woningen en appartementengebouwen in het plan staan met hun voeten in een groen park. De landschappelijke structuur van de groene ruimtes geeft de wijk vorm en de woningen en voorzieningen voegen zich naar dit landschap. Door dit landschap heen meanderen paden met open verharding. Waar paden elkaar kruisen, ontstaan kleine parkjes, waar bankjes of extra speelmogelijkheden komen. Door het autovrije en groene karakter van de straten wordt de gehele binnenruimte een plek om te verblijven, te spelen en te ontmoeten. Om het leven op straat te stimuleren krijgt de overgang van openbaar naar privé extra aandacht in de architectuur. Het oude lint van de Kwekerijstraat wordt weer zichtbaar gemaakt richting spoor, waardoor het plangebied op natuurlijke wijze aansluit op de bestaande bebouwing.
 
Er is intensief overleg geweest met gemeente, ontwerpers, diverse marktpartijen en adviseurs om Hero een duurzame, uitbundig groene wijk met een mix van hoogkwalitatieve woningen en stadse voorzieningen te maken, waar mensen gezond en gelukkig samen leven. 
 
Echter, de plannen zoals hier omschreven zijn nog niet definitief. Als ontwikkelaar én gemeente vinden wij de mening van omwonenden en van toekomstige bewoners en gebruikers van groot belang. We willen dan ook graag in gesprek met de omgeving, onze buren, bijvoorbeeld over inrichting van de openbare ruimte. In de huidige omstandigheden is dat lastig, daarom willen we dat voornamelijk online doen. Om die reden wordt in juni een participatiewebsite opgezet. Op deze website komen filmpjes waarin de verschillende thema’s in het plan worden toegelicht.
 
De omwonenden krijgen een brief met de uitnodiging te reageren op de plannen die in de filmpjes gepresenteerd worden. Deze reacties, ideeën en vragen kunnen wij vervolgens verwerken tot een definitief plan. 
 
Om vervolgens -actief- op de hoogte te blijven van de plannen kunnen de omwonenden zich aanmelden als belanghebbende, wat betekent dat men, naarmate het proces vordert, op de hoogte wordt gehouden van de status van het project. 
 
 
Meer over AM
Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM.
Wij werken samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. AM legt de lat hoog als het gaat om gebiedsontwikkeling en geeft invulling aan haar missie aan de hand van vijf kernthema’s: healthy urban living, stad- en gebiedsmaker, inclusieve stad, gedurfde-duurzaamheid en gelukkig-leven. Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig, transparant en vol bezieling. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.