Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Update Tuinen van Genta

Update Tuinen van Genta

Twee jaar geleden berichtten we als Brabantpark Nieuws over het project de Tuinen van Genta. Het gebied tussen Teteringsedijk, Hoge Steenweg en het spoor. 
 
We ontvangen een mailing met een update met laatste stand van zaken. Momenteel kan er in de procedures een belangrijke stap gezet worden zetten.
 
Maar eerst nog even waarom het even stil bleef. De stikstofproblematiek die in de zomer van
vorig jaar opstak heeft ook de planvorming voor Tuinen van Genta sterk vertraagd. De afgelopen maanden
zijn daarvoor de noodzakelijke onderzoeken gedaan en die wijzen uit dat het plan binnen de wettelijke
normen gerealiseerd kan worden.
Gelijktijdig is ook door het ontwikkelteam verder gewerkt aan het uitwerken van het ontwerp van de
woningen. Dit samen heeft er toe geleid dat op 24 maart jl. de zogenaamde anterieure overeenkomst is
getekend tussen de gemeente Breda en ontwikkelcombinatie Synchroon/ERA Contour. In zo’n
overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de gemeentelijke kosten die met het maken van het plan
en de besluitvorming daarover zijn gemoeid. Inmiddels is ook het Voorlopig Ontwerp van Tuinen van
Genta goedgekeurd door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de Welstand).
 
Daarmee kan de belangrijke stap gezet worden dat het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage gelegd kan
worden. 
De volgende stappen zijn dat, naar verwachting, komend najaar de verkoop van de woningen start. In de
eerste helft van 2021 beginnen ze dan met de bouw van de woningen. Circa een jaar later nemen
vervolgens de eerste nieuwe bewoners hun intrek in Tuinen van Genta. 
 
De komende tijd zullen ze een bredere groep buurtbewoners actiever gaan informeren. Communicatie zal zoveel mogelijk online plaatsvinden. Op www.tuinenvangenta.nl zijn de laatste ontwikkelingen te volgen.