Delen , , Google Plus , Pinterest ,

Afdruk

Geplaatst in:

Buurthuis Toma heropend

Onder grote belangstelling is vrijdag 11 maart buurthuis Toma feestelijk heropend bij onze buren in de Molukse wijk.Na een jaar dicht geweest te zijn gaat het buurthuis nu verder onder leiding van Raffy, het woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen in de Hoge Vucht.
Wethouder Patrick van Lunteren, Aline Zwierstra, directeur-bestuurder van WonenBreburg, Raffy-directeur Gert van der Pluijm en Panoes Salampessy namens de Molukse kerken hielden allemaal een korte toespraak en ondertekenden een intentieverklaring om het buurthuis nieuw leven in te blazen.
Panoes vertaalde het spreekwoord “Een goede buur is beter dan een verre vriend” naar Toma toe en sprak daarmee de hoop uit dat de hele buurtschap, inclusief de bewoners van de nieuwbouw, samenwerken om het buurthuis tot een succes te maken.Ook Gert van der Pluijm benadrukte dat hij sámen met buurtbewoners, kerken, wijkraad, gemeente, WonenBreburg en Raffy er een bloeiend geheel van wil maken.
 
 
In plaats van een lint door te knippen voor de officiële opening schilderden de vier het laatste stuk van de muur in de nieuwe kleur bordeauxrood.
Toma is in z’n geheel of in aparte ruimtes af te huren voor allerlei activiteiten en feestelijke aangelegenheden. Ook zoekt Toma nog vrijwilligers die willen helpen om het buurthuis draaiende te houden. 
 
Voor meer informatie neem contact op met Hendrik Houben 
per mail h.houben@raffyzorg.nl of telefoon 06 12688986.